1. Inschrijving
  1. Inschrijving door een cursist voor de DancePowerlessen is alleen mogelijk voor een heel seizoen;
  2. Na inschrijving verplicht de cursist tot betaling van het volledig verschuldigde lesgeld vóór of op de eerste lesdag;
  3. Betaling van het lesgeld kan contant of via een bankoverschrijving;
  4. Indien er een cursist (of familielid van een cursist wonend op hetzelfde adres) is ingeschreven voor 1x les per week, is het mogelijk om een extra losse les te volgen (tarief van een losse les € 8,00);
  5. Het kalenderjaar is in 2 seizoenen verdeeld. Het voorjaarsseizoen loopt van januari tot en met mei/juni en het najaarsseizoen loopt van eind augustus/begin september (afhankelijk van de schoolvakanties) tot en met december;
  6. In de zomermaanden worden er tijdens de schoolvakantie geen lessen ingepland. Er worden ook geen lessen ingepland tussen kerst en oud en nieuw;
  7. Elk seizoen wordt bekeken hoeveel lessen er worden ingepland, dit wordt samen met de geplande lesdata bekend gemaakt vóór aanvang van het seizoen, via de website www.welldance.nl;
  8. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
  9. Minderjarigen < 18 jaar mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
  10. In uitzondelijke gevallen kan er door welldance worden afgeweken van punt 1, dit wordt per individuele situatie door de docent bekeken.
 1. Gegevensverwerking
  1. Voor de gegevensverwerking, zie privacyverklaring.
  2. In verband met coronamaatregelen worden gegevens zoals naam en telefoonnummer verstrekt aan de leslocatie in ‘t Trefpunt in Eindhoven. Deze gegevens worden per dag in een gesloten envelop in een kluis gelegd en indien er sprake is van een COVID-19 besmetting gedeeld met de GGD.
 1. Tarieven / extra toeslag / kortingsregelingen
  1. Voor ieder nieuw les seizoen wordt het tarief bekend gemaakt. Het tarief is mede afhankelijk van het aantal ingeplande lesdagen, dit kan dus per seizoen verschillen;
  2. Er zal geen extra toeslag worden berekend voor de extra kosten i.v.m. te nemen coronamaatregelen;
  3. Er zijn momenteel geen kortingsregelingen.
 1. Proefles en/of tussentijds instromen
  1. Het is altijd mogelijk om een gratis proefles te volgen;
  2. Het lesgeld wordt, bij tussentijdse instroming, naar rato van komende geplande lessen berekend.
 1. Lesdoorgang
  1. Op de eerste les wordt door de docent bekeken of er voldoende inschrijvingen zijn om het dansseizoen door te kunnen laten gaan;
  2. Indien in de eerste les besloten is dat het dansseizoen doorgaat, zullen alle geplande lesdata doorgaan ongeacht het aantal deelnemers;
  3. Welldance kan een geplande les annuleren / wijzigen indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn. De DancePower docent zal de les op een later moment inhalen;
  4. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor de docent van Welldance niet in staat is de betreffende les(sen) te geven, zal de DancePower les op een later moment wordt ingehaald;
  5. Per seizoen zal er op de leslocatie locaties, (indien mogelijk) les worden gegeven in dezelfde zaal. Bij zaalverhuur kan het voorkomen dat de DancePower in een andere zaal wordt gegeven.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Welldance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Welldance;
  2. Welldance stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel. Welldance geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn bijgewerkt per 1 juli 2020.