1. Inschrijving
  1. Inschrijving door een cursist voor de DancePower lessen is alleen mogelijk voor een heel seizoen;
  2. Na inschrijving verplicht de cursist tot betaling van het volledig verschuldigde lesgeld vóór of op de eerste lesdag;
  3. Betaling van het lesgeld kan contant of via een bankoverschrijving;
  4. Indien er een cursist (of familielid van een cursist wonend op hetzelfde adres) is ingeschreven voor 1x les per week, is het mogelijk om een extra losse les te volgen (tarief van een losse les € 8,00);
  5. Het kalenderjaar is in 2 seizoenen verdeeld. Het voorjaarsseizoen loopt van januari tot en met mei/juni en het najaarsseizoen loopt van eind augustus/begin september (afhankelijk van de schoolvakanties) tot en met december/begin januari;
  6. In de zomermaanden worden er tijdens de schoolvakantie geen lessen ingepland. Er worden ook geen lessen ingepland tussen kerst en oud- en nieuw;
  7. Elk seizoen wordt bekeken hoeveel lessen er worden ingepland, dit wordt samen met de geplande lesdata bekend gemaakt vóór aanvang van het seizoen, via de website www.welldance.nl;
  8. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
  9. Indien je voor 1x per week hebt ingeschreven, is het toegestaan om een gemiste lesdag in te halen op de andere lesdag, mits vooraf doorgegeven.
  10. Minderjarigen < 18 jaar mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
  11. In uitzonderlijke gevallen kan er door welldance worden afgeweken van punt 1, dit wordt per individuele situatie door de docent bekeken.
 1. Gegevensverwerking
  1. Voor de gegevensverwerking, zie privacyverklaring.
  2. In verband met coronamaatregelen worden gegevens zoals naam en telefoonnummer verstrekt aan de leslocatie in ‘t Trefpunt in Eindhoven. Deze gegevens worden per dag in een gesloten envelop in een kluis gelegd en indien er sprake is van een COVID-19 besmetting gedeeld met de GGD.
 1. Tarieven / extra toeslag / kortingsregelingen
  1. Voor ieder nieuw les seizoen wordt het tarief bekend gemaakt. Het tarief is mede afhankelijk van het aantal ingeplande lesdagen, dit kan dus per seizoen verschillen;
  2. Er zal geen extra toeslag worden berekend voor de extra kosten i.v.m. te nemen coronamaatregelen;
  3. Er zijn momenteel geen kortingsregelingen.
 1. Proefles en/of tussentijds instromen
  1. Het is altijd mogelijk om een gratis proefles te volgen, waarbij je verder nergens aan vast zit;
  2. Indien er na het volgen van een gratis proefles besloten wordt om in te schrijven voor het huidige lesseizoen, telt de proefles gewoon als eerste les van de cursus en dient het volledige lesgeld betaald te worden.
  3. Het lesgeld wordt, bij tussentijdse instroming, naar rato van komende geplande lessen berekend.
 1. Lesdoorgang
  1. Op de eerste les wordt door de docent bekeken of er voldoende inschrijvingen zijn om het dansseizoen door te kunnen laten gaan;
  2. Indien in de eerste les besloten is dat het dansseizoen doorgaat, zullen alle geplande lesdata doorgaan ongeacht het aantal deelnemers;
  3. Welldance kan een geplande les annuleren / wijzigen indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn. De DancePower docent zal de les op een later moment inhalen;
  4. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor de docent van Welldance niet in staat is de betreffende les(sen) te geven, zal de DancePower les op een later moment wordt ingehaald;
  5. Per seizoen zal er indien mogelijk op de leslocaties, les worden gegeven in dezelfde zaal. Bij zaalverhuur kan het echter voorkomen dat de DancePower in een andere zaal wordt gegeven.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Welldance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Welldance;
  2. Welldance stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel. Welldance geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.
 1. Corona maatregelen
  1. De geldende coronamaatregelen op de leslocaties moeten worden nageleefd.
  2. Welldance volgt het basisprotocol danssector, te vinden op www.dansondernemers.nl. Het protocol dient als handreiking voor de sector bij het heropenen van dansondernemingen.
  3. In het basisprotocol danssector staat dat reserveren voor een les verplicht is. Welldance heeft dit geborgd, door iedereen online te laten aanmelden voor een proefles les of zich online in te laten schrijven voor een danscursus / losse les.
  4. Indien er voor een hele cursus is ingeschreven wordt er vanuit gegaan dat de leerling iedere week aanwezig is, alleen afwezigheid moet worden gemeld.
  5. Voor iedere komst naar de leslocatie moeten een aantal een triagevragen (gezondheidscheck) worden beantwoord. Deze vragen worden bij inschrijving gemaild en staan ook vermeld op de website en bij punt 8 van de algemene voorwaarden.
  6. Door deel te nemen aan de DancePower lessen verklaren de leerlingen dat ze alle triagevragen (gezondheidscheck), voor de komst naar de leslocatie, met “NEE” te kunnen beantwoorden. Is het antwoord op 1 van deze vragen “JA”, dan blijft de leerling thuis.
 1. Triagevragen (gezondheidscheck) Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de leslocatie komen. Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:
  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? JA/NEE
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans-partner met koorts en/of benauwdheidsklachten? JA/NEE
  3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? JA/NEE
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis-genoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had? JA/NEE
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld? JA/NEE
  6. Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn bijgewerkt per 28 juli 2021.